Dane firmy

Metfence Sp. z o.o.

Reprezentant: Prezes Zarządu – Maksym Shersten
Kapitał: 5 000PLN
Adres: 01-343 Warszawa, ul. Legionowa, nr 9, lok. 2
KRS: 0000754579
NIP: 5223139418
Regon: 381636429
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego